Print

Bilköp

Written by Masse October 05 2000 at 20:46.

This article is only available in swedish!

Resa mot Värnamo för hämt av grönsaken... En mycket stillsam resa med bullar i Motala, som alltid! Första men inte sista tankningen skedde i Vadstena.